Tjenester

Grøntarbeid

 • Plen og ferdigplen
 • Beplanting
 • Beskjæring og bortkjøring
 • Trefelling
 • Barking
 • Hageservice
Stein

 • Beleggingsstein
 • Kantstein
 • Skifer og granitt
 • Støpearbeider
 • Trapp
 • Vei og oppkjørsel
Diverse

 • Vedlikehold
 • Snekkerarbeid
 • Flisarbeid
 • Malearbeid
 • Vaktmestertjenester
 • Handyman
 • Jytling

Vi leverer skifer, granitt, singel, grus, sand, jord, bark, ferdigplen, planter, trær m.m.